Afschuinen/laskanten

Door middel afschuinen verkrijg je een bepaalde hoek op de rand van een plaat. Dit kan worden uitgevoerd tijdens het snijproeces met de  waterjet of achteraf door na bewerking.

Afschuinen/laskanten
Schuiven naar boven